Per schooljaar wordt een raming gemaakt van de schoolonkosten. De school verbindt zich ertoe dat die onkosten nooit hoger zullen liggen dan dit bedrag. We noemen dit de maximumfactuur.

Nieuwe leerlingen die in de loop van een studierichting inschakelen moeten soms bijkomende kosten betalen voor materieel dat door de andere leerlingen in een vorig schooljaar werd aangekocht.

Bij inschrijving of – voor de leerlingen die al op school zitten – wordt in september een voorschot op de schoolonkosten van 150 euro betaald en 200 euro voor restaurant-keuken, bij voorkeur met bancontact.  De ouders tekenen een betalingsbelofte. De rest van de maximumfactuur wordt in 3 keer betaald via een factuur.
 

Bedrag van de maximumfactuur

Voor het exacte bedrag van de maximumfactuur kan je telefonisch contact opnemen met de boekhouding op Vestiging Harmonie.

Maatregelen bij niet-betaling: bij het niet betalen van de schoolrekening of als het stappenplan niet wordt uitgevoerd zoals overeengekomen krijgen de ouders of de meerderjarige leerling een herinneringsbrief. De school behoudt zich het recht voor om ten slotte een advocaat in te schakelen en juridische stappen te zetten.

Wijze van betaling

Tijdens het schooljaar dient aan geen enkel personeelslid afzonderlijk geld te worden afgerekend. Geen grote, geen kleine sommen, alles gebeurt via de schoolrekening. 
Betalingen gebeuren bij voorkeur door overschrijving op onze Belfius rekening BE33-0910-1734-5346 van Stedelijk Lyceum Lamorinière met vermelding van de gestructureerde mededeling (of eventueel naam en klas). 
Ouders en leerlingen kunnen ook contant betalen.

Voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot de boekhouding, Vestiging Harmonie, Lamorinièrestraat 248, 2018 Antwerpen, tel: 03 285 94 04.

Studietoelagen

Je kan een studietoelage aanvragen wanneer je daar recht op hebt. Meer informatie vind je op http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/  of op het secretariaat van de school.

Boeken

Koopboeken

Een deel van de boeken moet gekocht worden. De boekenlijst krijg je begin september. Het staat je vrij die boeken te kopen waar je wil. Om het je gemakkelijk te maken, kan je die boeken op school kopen op begin september. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de boekhandel met gepast geld.

Huurboeken

De school stelt je in de gelegenheid leerboeken te ontlenen. Het is alleen mogelijk het volledige boekenpakket te huren. Je ontvangt een lijst van de ontleende boeken. De huurprijs wordt door de school betaald. Bij beschadiging van huurboeken, die buiten de normale slijtage valt, kan een vergoeding worden aangerekend.

 

Smartschool is een digitaal schoolplatform dat aan ouders, leerlingen, leerlingenbegeleiders en leerkrachten toelaat documenten en informatie uit te wisselen via het internet. Met Smartschool proberen we te streven naar een nog betere samenwerking en naar nog meer ondersteuning van onze leerlingen.

 

 

Wil je op onze school stage lopen? Dat kan! Schrijf je in via www.lerarenstage.be.

Wij verbouwen

Wegens geplande verbouwingen en renovaties aan ons pand, zetten we de lessen van onze vestiging Harmonie vanaf 01 september 2023 voort op een nieuwe tijdelijke locatie: Nerviërsstraat 5, 2018 Antwerpen. We begrijpen dat deze verandering voor ongemak kan zorgen, maar we verzekeren onze leerlingen en ouders dat we er alles aan doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

We houden je op de hoogte van eventuele updates met betrekking tot de verbouwingen en de heropening van onze oorspronkelijke vestiging. Heb je vragen over de verhuizing of de verbouwing, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school. Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden. We kijken ernaar uit om onze leerlingen binnenkort weer te mogen verwelkomen in onze vernieuwde vestiging.

De Resonant Grondplan